Close  

Safety Notice

If you are a survivor, please be careful in reading the information compiled here. It is impossible to give information on ritual abuse, and about people's opinions about ritual abuse, in a way that is not upsetting and/or triggering. Only you know how much is wise to read, and how much information you can absorb at one time.

Swedish FAQ

Vanliga frågor om rituella övergrepp

Del 1: Rituella övergrepp

Vad är en ritual?

Vad är rituella övergrepp (bred definition)?

Vad är rituella övergrepp (snäv definition)?

Vilka ideologier brukar användas för att rättfärdiga rituella övergrepp?

Vilka typer av övergrepp äger rum?

Varför tror så få människor på överlevare från rituella övergrepp?

Finns det några lagar mot rituella övergrepp?

Med sådana lagar, varför blir det inte fler fällande domar?

Vilka är symptomen på rituella övergrepp hos vuxna och barn?

Kan du säga något om läkningsprocessen för de som utnyttjats i rituella övergrepp?

Har du några råd till andra överlevare som försöker hela sig?

Hur kan jag vara säker att mina minnen är verkliga?

Del 2. Multipelpersonligheter och dissociation

Vad är dissociation?

Vad orsakar dissociation?

Vad är multipelpersonligheter?

Vad är en delpersonlighet?

Vad är sammedvetenhet?

Vad är integrering?

Del 3. Tankekontroll (mind control)

Vad är tankekontroll?

Vad är programmering?

Varför skulle någon vilja kontrollera någon annans tankar?

Vem utövar tankekontroll?

År detta dokumenterat?

Hur mänga människor kontrolleras på detta sätt?

Hur används multipelpersonligheter?

Vad är utlösare och signaler?

Vad är ett täckminne?

Används olika system?

Vilka programmeringstekniker används?

Kan människor kontrolleras mekaniskt?

Hur kan man "deprogrammera" människor som har programmerats?

A. Återuppbyggande. Ge delpersonligheterna mer kunskaper.

I grunden undervisar du delpersonligheterna om en värld de aldrig har känt.

B. Teknisk: ändra programmet

Är det nödvändigt att integrera alla delpersonligheter för att en deprogrammering ska ske?

Är det möjligt att leva ett "normalt" liv efter att ha blivit programmerad?

Översättning Erik Rodenborg

 

Back to top